Tietosuojaseloste

Rekisterin ylläpitäjä:

E. Lehto Oy
0877582–0
Vesivallinaukio 5C
48600 KOTKA

Rekisterin ylläpidosta vastaava henkilö:

Jaana Lappi
Taloushallinto
lehto@karhulanlehto.fi

E. Lehto Oy (jäljempänä Muotitalo Lehto) tallentaa ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot ennen verkkokaupasta tilaamista. Henkilötietojen antaminen on edellytys tilaamiselle. Verkkokaupastamme ei voi tilata tuotteita antamatta henkilötietoja.


Rekisterin käyttötarkoituksia ovat

Asiakkuuden ylläpito, kuten tilausten käsittely, toimitus, takuuasiat ja laskutus. Asiakkuuteen liittyvä viestintä, esim. erilaiset kampanjat, uutiskirjeet. Käyttökokemuksen parantamiseksi, tuotesuositusten antamiseen ja markkinoinnin kohdennukseen.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.


Muotitalo Lehdon asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Etu- ja sukunimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Postiosoite
Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
Tilaushistoria

Säilytämme henkilötietojasi:

– verkkokaupassa viiden vuoden ajan

– seitsemän vuoden ajan

– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajanSäilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä tietosuojaselosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Suomen kirjanpitolaki asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle.


Henkilötietoja vastaanottavat:

– Yrityksemme ja sen työntekijät
– Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa maksut
– Kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran asiakkaalle

Rekisterin tiedot koostuvat asiakkaan itse ilmoittamista tiedoista verkkokaupassamme tai muutoin ja erilaisin sähköisin lomakkein kerättävistä tiedoista.
Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:

– Oikeus tarkastaa itseä koskevat henkilötiedot
– Oikeus tietojen oikaisemiseen
– Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi oikeus kieltää markkinoinnin)
– Oikeus vastustaa käsittelyä
– Oikeus peruuttaa suostumus (esimerkiksi oikeus peruuttaa suostumus markkinointiin)
– Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Muutoksista tulee ilmoittaa sähköpostitse:  lehto@karhulanlehto.fi


Evästeiden käyttö